1.Quin és L’EMPRESA RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES?
L’organització responsable del tractament de les teves dades és Unió d’Esglésies Cristianes Adventistes del Setè Dia a Espanya (en endavant, “UICASDE”) amb CIF R-2800021-D 0 i domicili en Carrer Fernando Rei 3, 28223, Pozuelo de Alarcón, Madrid , Espanya, posa a disposició dels interessats.

2. La present política de privacitat regula l’accés, navegació i l’ús del lloc web (en endavant, el “Lloc Web”), que UICASDE posa a disposició dels interessats.Recomanacions
Si us plau llegeix detingudament i seguiu les següents recomanacions:

El lloc web no està dirigit a menors d’edat. Si us plau activa el control parental per prevenir i controlar l’accés de menors d’edat a Internet i informar els menors d’edat sobre aspectes relatius a la seguretat.
Mantingues en el teu equip un programari antivirus instal·lat i degudament actualitzat, que garanteixi que el seu equip es troba lliure de programari maligne, així com d’aplicacions spyware que posin en risc la seva navegació a Internet, i en perill la informació allotjada en l’equip.
Revisa i llegeix els textos legals, així com la present Política de Privacitat que UICASDE posa a la seva disposició en el lloc web.
 

3.Per què UICASDE està legitimada PER A DUR A TERME EL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES?
UICASDE té legitimació per al tractament de les seves dades per a la prestació dels Serveis oferts en el Lloc Web.

La comunicació de les dades personals per part de l’Usuari a UICASDE és un requisit necessari per a la prestació dels Serveis oferts en el Lloc Web, de manera que, l’omissió de la informació impossibilitarà la prestació dels Serveis per part de UICASDE.

UICASDE es pren molt seriosament la protecció de la seva privacitat i de les seves dades personals. Per tant, la seva informació personal es conserva de forma segura i es tracta amb la màxima cura.

4.¿CUÁLES SÓN LES FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES DE CARÀCTER PERSONAL?
UICASDE es compromet a que les dades de caràcter personal sol·licitades seran les estrictament necessàries per a dur a terme el servei demandat. Se li informarà si és el cas de l’obligatorietat de facilitar determinades dades, sense els quals no seria possible dur a terme la prestació.

4.1 TRACTAMENT DE DADES PERSONALS PER PART DE UICASDE
En compliment del que disposa la normativa aplicable en matèria de protecció de dades, posem en coneixement de l’Usuari que les dades recollides a través de qualssevol formularis de recollida de dades del lloc web seran incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal del qual és responsable UICASDE. Tots els camps dels formularis de recollida de dades seran d’obligada cumplimentació (llevat que s’indiqui el contrari), de tal manera que l’omissió d’algun d’ells comportarà la impossibilitat que puguem atendre la seva sol·licitud.

Les dades demanades per UICASDE es conservaran sempre que no se sol·liciti la seva supressió d’aquestes dades per l’Interessat.

D’acord amb l’Principi de Limitació de la Finalitat de les Dades recollit en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant, RGPD), s’informa a l’Interessat que les seves dades seran recollides únicament per als fins exposats en els paràgrafs anteriors i no seran tractats de manera incompatible amb aquestes finalitats.

(I) Finalitats del tractament:

UICASDE es compromet a que les dades de caràcter personal sol·licitades seran les estrictament necessàries per a dur a terme les finalitats que es detallen a continuació. En aquest sentit, les dades de caràcter personal podran ser utilitzats per a les següents finalitats:

Prestar-te els serveis que ofereix el lloc web.
Resoldre qualsevol tipus de qüestió o incidència relacionada amb els serveis oferts i respondre de forma àgil, fiable i ràpida a totes les consultes, inquietuds o suggeriments que vulguis plantejar.
Enviar-Newsletters i comunicacions comercials relacionades amb els serveis prestats per UICASDE.
En concret, les seves dades personals seran utilitzades per enviar-Newsletters, i comunicacions comercials i promocionals relacionades amb els serveis que presta UICASDE, per carta, telèfon, correu electrònic, SMS / MMS, o per altres mitjans de comunicació electrònica equivalents (Twitter, WhatsApp, etc.) i això a l’empara del que estableix la normativa aplicable en matèria de privacitat i comunicacions comercials.

T’informem que podràs oposar en tot moment a les seves dades siguin tractades amb la finalitat de publicitat i prospecció comercial i que podràs sol·licitar més informació sobre el tractament de les teves dades personals mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a: [email protected] o usant els mitjans específics que es reconeguin en les pro